قالب Newsline یک قالب جوملا زیبا مخصوص مجلات اینترنتی می باشد که بصورت ریسپانسیو طراحی شده و از ویژگی های فوق العاده ای برخوردار است. کار با این قالب بسیار آسان بوده و به راحتی می توان یک سایت زیبا ایجاد کرد.

ویژگیهای قالب :

Drag and Drop Layout Builder

Latest Joomla Version with Quickstart Pack (Demo Data)

SP Page Builder Pro ($49)

Three (4) Home variations

RTL language support

Modern Joomla Magazine Style

Quickstart included

Responsive Layout

Helix Ultimate

News Show Pro Gk5

Clean Coding

Easy to customize and user friendly

Details Documentation


Newsline Joomla Features