یک قالب ریسپانسیو و حرفه ای که می تواند برای انواع وب سایت ها مورد استفاده قرار گیرد. سفارشی سازی آن به آسانی امکان پذیر بوده و امکانات مناسبی دارد.

elementsaicsa

ویژگیهای قالب :

10+ Home Pages

HTML5 and CSS3

Blog – Portfolio – Shop Pages

Shortcodes

Header Footer Different Styles

jQuery Enhanced

Responsive Design

Slider Revolution

Video Backgrounds

Simple lIne Icons

Custom Backgrounds

Unlimited Colors

Dedicated Support

Google Fonts

Working Contact Forms

Cross Browser Compatible