اگر در حوزه ورزش فعالیت می کنید و قصد دارید برای آن وبسایت طراحی کنید، ما به شما استفاده از قالب TheGym را توصیه می کنیم. این قالب می تواند ترکیبی از محتوا و محصول باشد. کیفیت المانهای آن بالا بوده و از امکانات خوبی برخوردار است.

TheGym - Yoga, Fitness & Accessories Shop Joomla Template - 3

TheGym - Yoga, Fitness & Accessories Shop Joomla Template - 4


TheGym - Yoga, Fitness & Accessories Shop Joomla Template - 5

TheGym - Yoga, Fitness & Accessories Shop Joomla Template - 6

ویژگیهای قالب :

Compatible with IE10+, Firefox, Safari, Opera and Chrome

SP Page Builder Free Version

Visual page builder

Support responsive layout5.Content & VirtueMart 3 components

Helix Ultimate Framework

Support various Font Family as well as Google Fonts

Support many styles for RESPONSIVE Menu: Mega Menu and Off Canves menu

Allow to set JavaScript for Menus, set start/end level and Keep on top

Support many extensions11.Social integrated

Typography and various module variations

Use Lazy Load for handling large images

HTML5 Validation15.Support SHORTCODES

Support LESSCSS17.100% table-less design, based on CSS3

Optimize CSS/JS/HTML/Merge File