Dedafo یک الگوی کاملاً واکنشگرا HTML5 & CSS3 است که تمیز طراحی شده است. این قالب HTML Bootstrap بر طراحی ساده متمرکز است. می توانید در عرض چند دقیقه صفحات خود را با ماژول های آماده ایجاد کنید. همه کد ها به خوبی انوشته شده اند و می توان آن را به راحتی به CMS تبدیل کرد. الگوی Dedafo HTML دارای طرح بندی های مختلف است و برای ساختن یک وب سایت شرکتی ، وب سایت SaaS یا وب سایت آژانس مناسب است. این برنامه با 20+ نوع صفحه اصلی و انواع مختلف نمونه کارها ارائه می شود.


Dedafo - Corporate, SaaS, Technology HTML Minimal Template - 1

Dedafo - Corporate, SaaS, Technology HTML Minimal Template - 2

Dedafo - Corporate, SaaS, Technology HTML Minimal Template - 3

Dedafo - Corporate, SaaS, Technology HTML Minimal Template - 4

Dedafo - Corporate, SaaS, Technology HTML Minimal Template - 5

Dedafo - Corporate, SaaS, Technology HTML Minimal Template - 6

Dedafo - Corporate, SaaS, Technology HTML Minimal Template - 7